Vítejte! 

Zdravíme všechny, kteří zavítali na stránky Odboru mládeže BJB.

AŠ - 3. týden

 Tento týden vám prozradím něco málo o mládeži – ta se schází v sobotu téměř každý týden v počtu kolem 18 lidí. Ovšem slovy Ašáků: „Velice si u nás vážíme mužů, protože do mládeže chodí všehovšudy 3 J.“ Mládež je velice hudebně aktivní při bohoslužbách, pravidelně navštěvují lidi v léčebnách a domově důchodců nebo děti v dětském domově.

    A jejich další prosba? Budoucí životní partneři + trpělivost čekat na někoho, kdo je dobrý v Božích očích. Můžete se ale modlit i za nemocné bratry a sestry ve sboru (není jich málo).

A na následujících fotkách se můžete podívat na několik křtěnců, děti z jejich sboru nebo třeba pěvecký sbor.

AŠ - 4. týden

AŠ - 2. týden