Vítejte! 

Chcete navštívit některou z mládeží BJB? Chcete se dozvědět o akcích ODM? Doufáme, že na našich stránkách najdete všechny informace týkající se ODM.

Volby do rady ODM 2019

Blíží se konec volebního období rady ODM, konkrétně podzim 2019. Chceme dát maximální prostor pro představení nových kandidátů, proto k tomuto účelu bude vyhrazen čas v rámci  celostátní konference v Praze a to v sobotu 30. 3. 2019.  Každý zájemce, který bude řádně přihlášen do 24. 3. 2019, dostane prostor k představení již na konferenci. Samotná volba se bude konat v rámci setkání vedoucích mládeží (KOMPAS) 14. 9. 2019. Výsledná kandidátka bude podle řádu ukončena měsíc před volbou tj. 14. 8. 2019. 

Víte o někom kdo by se hodil pro službu v radě ODM? Sami o tom přemýšlíte? Přihlašte na JorHaller@gmail.com nebo Messenger /jordan.haller.92 

Zatím přihlášení kandidáti:

Ahoj, jmenuji se Matouš Pechman. Jak začít? Jsem křesťan, to je obvykle první, co říkám, když se představuji, protože poznat Pána Ježíše Krista bylo v mém životě to nejlepší, co mě potkalo! Od chvíle, kdy jsem uvěřil, se snažím poznávat svého Krále, denně studovat Jeho Slovo a budovat s ním vztah. Přestože stále vidím, kolik práce na mně ještě Bůh má, toužím Bohu radostně sloužit a učit se nechat se vždy vést Jeho Slovem. Nyní mi je 23 let, povolání ke službě mladým lidem jsem prožil již před několika lety. V současné době sloužím na evangelizacích, jsem jedním z vedoucích dorostu i mládeže, a také jeden z organizátorů víkendových akcí a táborů pro sborové děti a jejich kamarády. V současnosti studuji na MFF učitelství matematiky a fyziky, které už i na částečný úvazek učím. Po dokončení studia bych rád dálkově studoval jednu z Biblických škol. Zároveň mám vizi u nás od září založit sportovní tým Frisbee, kde budeme moci budovat vztahy s nevěřícími mladými lidmi a osobním svědectvím a sdílením jim být světlem.  Mou velkou touhou je pomáhat mladým lidem hledat a rozvíjet svá obdarování, především však poznávat Boha, budovat a rozvíjet vztah s ním.

Ahojte bratia a sestry. Volám sa Pavol Andraško a už z prvých slov ide rozpoznať, že som zo Slovenska. Božie cesty sú nevyspytateľné a zaviedli ma do Českej republiky. V Brne som už skoro 6 rokov a niekoľko mesiacov aj člen BJB v Brne. Do Brna som prišiel za štúdiom a neskôr som začal popri štúdiu aj pracovať. Popri štúdiu som slúžil v Univerzitním křesťanském hnutí, posledný rok aj ako jeden z vedúcich mládeže v Brne. Dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať do ODM je prostý. Boh mi dal na srdce službu v ČR, službu v mládeži a túžbu, aby ak je to možné, tak skrze ODM prišla pomoc mládežiam sa priblížiť k blízkemu poznaniu Krista. Mnoho v našom živote stojí na blízkom vzťahu s Pánom Ježišom, je to niečo o čo sa sám snažím usilovať každý deň. Modlite sa prosím za ľudí čo kandidujú aj za všetky mládeže, nech je Pán Ježiš Kristus oslávený v našich životoch.

Eva Moravcová
Je mi skoro 23 let, studuji ve čtvrtém ročníku práva (momentálně na Erasmu v Soluni, a proto chybím na jarní konferenci). Jsem z malé vesnice jménem Vikýřovice, kde chodím do sboru a mládeže BJB. Vedoucí mládeže jsem už celkem pět let a mimoto jsem byla i pár let vedoucí dorostu. Jsem výřečná, organizující a někdy trochu vznětlivá osoba se zájmem o dění v mých společenstvích (ať už ve škole, obci nebo církvi). Jsem prostě docela normální mladá žena, která se začíná pouštět do svého vlastního života, a to se vší zodpovědností, krásou, odvahou a chybami, které k tomu náleží. Už dávno jsem poznala, že se do svého života chci pustit s Bohem v srdci. To pro mě znamená především snažit se zachytit Boha ve všech jeho odrazech. Tedy nejen porozumět odkazu Bible, ale také naslouchat světu, který Pán Bůh stvořil a nám ho svěřil do rukou, nechat se udivovat bližním, který je odrazem Božím a snažit se vnímat otázky, které formují moji víru. Věřím totiž, že základy autentické a pravé víry každého z nás stojí na otázkách, které jsme si položili a s Boží pomocí i uzavřeli. Vždyť i odpověď na ten první dotaz: „věříš v Ježíše Krista jako svého Spasitele?“ přinesla tolik dalších otazníků! Proto bych chtěla, aby naše mládeže byly místem kladení otázek bez tlaku na naučené odpovědi a aby se ti z nás, kteří jsou jejich vedoucími učili naslouchání těmto otázkám. V Radě Odboru mládeže bych chtěla hledat způsob větší spolupráce mezi mládežemi a zamyslet se nad reálným přínosem Odboru mládeže do života mládeží. Na závěr bych chtěla dodat, že každý z nás může být součástí diskuze probíhající v Odboru mládeže a já vím, že jsem rozhodnutá se této diskuze i nadále aktivně účastnit. 
P.s.: Kdyby se mě chtěl kdokoliv z vás na cokoliv zeptat, napište mi, prosím, na fb. Děkuji. 


Jmenuji se Denis Smužanica. Je mi 20 let a jsem členem sboru BJB Praha 3 – Vinohrady. V našem sboru se snažím sloužit a zapojovat se do dění kolem. Proto bych se chtěl zapojit i do rady ODM, abych mohl sloužit mládežníkům z celé jednoty a připravovat pro ně různé akce. Ve sboru jsem vedoucím chválicí skupinky, jsem součástí vedení naší mládeže, kde mám občas na starosti i hlavní program. Od středoškolského věku jsem každý rok sloužil na několika táborech přes léto a službu s mladými lidmi jsem si velice oblíbil a cítím do ní povolání. Mým snem je, aby se mladí lidé obraceli k Bohu a cítili jeho nekonečnou lásku a hlavně, aby si uvědomovali a zjišťovali, jakou nesmírnou milost máme v jeho Synu, Ježíši Kristu. Chtěl bych se podílet na dění v naší jednotě, i když si uvědomuji, že v současné situaci, to nemusí být úplně jednoduché. V naší mládeži se dále snažím klást důraz na přivádění víry do praktického života v skutcích, i když v tom sám často zápasím. Dále povzbuzuji, aby lidé žili v společenství, a nemuseli se nikdy bát přiznat, s čím zrovna zápasí. Sám jsem v životě měl hodně pádů a těžkých situací, ale o to víc si uvědomuji, jak si nezasloužím to odpuštění, které máme. Ale Pánova láska a milost je tak velká, že přikryje každou těžkost, dokáže zachránit ze všeho, i ze situací, kde se už zdá, že není východisko. Právě tam se projevuje o to více. A na to bych chtěl dávat důraz a tam vést dnešní mládež BJB. Znovu k základům a tomu nejdůležitějšímu, Kristovu evangeliu. 

Ahoj, jmenuji se Petr Ilgner, mám 25 roků a jsem z Brna. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině a cestu Pánu Bohu cestu jsem našel skrze tábory Word of Life a ostatní mladé křesťany, kteří mě vedli k Bohu. Později jsem se dostal i do mládeže brněnského sboru, kde jsem asi šest let jedním z vedoucích. Kromě toho s radostí sloužím také v technické oblasti, například pro posledních pár konferencích jsem připravoval registraci nebo jsem pomáhal organizačnímu týmu slovenské mládežnické konference. Do ODM kandiduji s upřímnou touhou pomoci této službě. Jsem přesvědčený, že služba mladým lidem klíčová pro růst církve a je mým snem vidět, jak skrze ně bude Bůh oslaven, nejenom teď, ale i v dalších generacích. Věřím, že služba ODM může mládežím účinně pomoct budovat biblická společenství, která budou stát věrně na Kristu a kde jeden bude požehnáním a skutečnou oporou pro druhého. Byl bych rád, aby mohlo být takové společenství i napříč mládežemi a rád se budu angažovat ve vytváření aktivit pro mládežníky z celé republiky. Jsem docela prakticky založený a budu rád, pokud budu moci i těmito dary ODM posloužit.

Více o radě ODM na: https://mladej.net/rad-odm/

Turecko 2019

Celostátní konference 2019