Odbor mládeže Bratrské jednoty baptistůOdbor mládeže BJB sdružuje mladé lidi z baptistických sborů v České republice. Tito lidé se scházejí k pravidelným aktivitám souvisejícím s jejich křestanským životem, růstem a službou.

Jejich činnosti jsou velmi specifické, v závislosti na životu konkrétního sboru, ale obecně zahrnují jak aktivity zaměřené dovnitř církve, tak aktivity zaměřené na širší okolí mladých lidí, kteří odbor tvoří.

Každá takováto místní skupina mládeže má své vedení. Činnost jednotlivých mládeží volně koordinuje a podporuje Rada Odboru mládeže. Ta se v současnosti skládá ze 7 volených zástupců mládeží, a nabízí vzdělávání, průběžnou osobní podporu, vzájemné propojení i organizační pomoc při aktivitách a duchovním životě mladých lidí ve sborech BJB.

Jednou za rok Rada ve spolupráci s místními mládežemi pořádá celostátní konferenci mládeže.

ODM

VEDOUCÍ ODBORU MLÁDEŽE BJB
Jordan Haller (Praha 3)

RADA ODM
Kristián Zajíc (Teplice)
Lucie Růžičková (Cheb I)
Denis Smužanica (Praha 3)
Matouš Pechman (Litoměřice)
Pavol Andraško (Brno)
Petr Ilgner (Brno)
Jordan Haller (Praha 3)

FINANCE
Naši službu můžete finančně podpořit na účet BJB číslo 63112309/0800.
Variabilní symbol Odboru mládeže je 911814

Kontaktujte nás na začátku ledna v případě, že máte zájem o potvrzení o darech pro daňové účely.